Diz Desteği

Knee Support-K2

Diz desteği

 Sadece yatar pozisyonda kullanılmak üzere,
lomber omurga düzleştirme amacıyla

dizleri fikse edip, sabitleştirmek için.